Instalacja fotowoltaiczna on-grid, off-grid a może hybrydowa? Czym się różnią i jakie rozwiązanie wybrać?

Oferro Radzi

Panele słoneczne pracują dla nas przez cały rok. W zależności od pory roku produkcja prądu, podobnie jak nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną, może się zmieniać. Wiosną i latem, gdy dni są słoneczne i długie instalacja zwykle jest bardziej wydajna, niż zimą. Decydując się na zostanie prosumentem musimy podjąć decyzję, w jaki sposób będziemy tą energią zarządzać. Możemy wybrać instalację on-grid, czyli przyłączoną do sieci, lub off-grid – podłączoną do akumulatora i działającą całkowicie samodzielnie. Istnieje też 3 opcja – instalacja hybrydowa, która jest połączeniem powyższych rozwiązań. Sprawdźmy, jakie są  plusy i minusy każdego z tych systemów.

Fotowoltaika on-grid (przyłączona do sieci)

Instalacja przyłączona do sieci energetycznej to najczęściej stosowane rozwiązanie wśród prosumentów w Polsce. Oprócz inwertera, do instalacji podłączony jest licznik dwukierunkowy. Pokazuje on odpowiednio:

    • ilość wyprodukowanego przez instalację i przesłanego do sieci prądu,
    • ilość pobranego prądu.

Prąd przesyłany jest do sieci w momencie, kiedy nasza instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje go więcej, niż jest potrzebne na zasilenie wszystkich urządzeń w domu. Podczas niekorzystnej pogody możemy zebraną nadwyżkę odebrać. Do tej pory bez dodatkowych opłat prosument, w zależności od mocy instalacji, mógł odebrać 70 – 80% zmagazynowanej energii.

W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że Ministerstwo Klimatu chce od 2022 roku zlikwidować system opustów i nałożyć opłaty na proces odbierania prądu z sieci. Te zmiany dotkną wszystkich prosumentów, którzy rozpoczną przygodę z fotowoltaiką od nowego roku. Bezpieczni przez kolejne 15 lat mogą czuć się obecni użytkownicy fotowoltaiki i wszyscy Ci, którzy planują uruchomić instalację do końca grudnia br.

Plusy instalacji on-grid: niższe koszty inwestycyjne; prosty sposób odbierania wyprodukowanych nadwyżek prądu.

Minusy instalacji on-grid: uzależnienie od dostawcy prądu (w momencie awarii instalacja przestaje działać); brak ulgi dla prosumentów uruchamiających instalację od nowego roku.

Fotowoltaika off-grid (niezależna, podłączona do akumulatora)

Instalacja przyłączona do przydomowego akumulatora energii pozwala magazynować wyprodukowaną energię bez przesyłania jej do sieci. Dzięki temu prosument korzystający z takiego systemu staje się całkowicie niezależny – nie dotyczą go przerwy w dostawie prądu. W świetle nadchodzących zmian to rozwiązanie również wydaje się korzystne, ponieważ nie zostanie objęte dodatkowymi opłatami za pobieranie zgromadzonej energii z sieci.

To rozwiązanie nie jest jednak popularne ze względu na koszty. Inwestorzy nie otrzymują dofinansowania na przydomowe magazyny, a ich zakup– w zależności od ich rodzaju i mocy – wiąże się z dużymi kosztami. Mówiąc o mocy – trzeba być uważnym i ostrożnym, przy jej wyborze, aby był w stanie zasilić wszystkie urządzenia w gospodarstwie domowym. Należy brać pod uwagę również przyszłe inwestycje w sprzęt.

Plusy instalacji off-grid: całkowita niezależność od dostawcy prądu – energia elektryczna zasilająca urządzenia domowe, nawet w przypadku awarii sieci w okolicy.

Minusy instalacji off-grid: wysoki koszt zakupu magazynu energii; brak dofinansowania; potrzeba wymiany urządzenia co kilka lat.

Hybrydowa instalacja fotowoltaiczna  

Połączenie instalacji on-grid i off-grid nazywane jest instalacją hybrydową. To rozwiązanie pozwala działanie fotowoltaiki podłączonej do sieci z możliwością przejścia na korzystanie z energii zgromadzonej w akumulatorze. Przydaje się to zwłaszcza w sytuacji awarii sieci. Nie jest popularne wśród prosumentów, głównie ze względu na koszty związane z dostosowaniem działania dwóch rodzajów instalacji.

Instalacja hybrydowa płynnie łączy działanie funkcji on-grid i off-grid. Gdy panele są mniej wydajne domowe urządzenia korzystają z prądu zgromadzonego w akumulatorach. Później przechodzą na pobieranie energii z sieci.

Plusy instalacji hybrydowej: niezależność od dostawcy prądu wtedy, kiedy jest to potrzebne.

Minusy instalacji hybrydowej: wyższy koszt związany z zakupem elementów do połączenia dwóch rodzajów instalacji.

Jeśli jesteś zainteresowany montażem instalacji fotowoltaicznej, a nie wiesz na jaki rodzaj się zdecydować wypełnij raport Oferro Fotowoltaika. Na podstawie zebranych informacji nasi konsultanci pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.


Community Manager


Komentarze
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments