Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Oferro Radzi

Fotowoltaika w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Sprawdzi się zarówno w przypadku domów jednorodzinnych, jak i gospodarstw czy przedsiębiorstw, gdzie zapotrzebowanie na prąd jest naprawdę duże. Sporym udogodnieniem jest fakt, że inwestorzy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego? Na to pytanie odpowiemy w poniższym poradniku.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podatku dochodowego kosztów poniesionych za realizację określonej inwestycji. Warunkiem jest, aby miała ona związek ze zwiększeniem i poprawą efektywności energetycznej. Pełen wykaz materiałów, jak i usług podlegających uldze termomodernizacyjnej znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku. Na liście możemy znaleźć pozycje, takie jak np. materiały budowlane przeznaczone do docieplenia przegród budowlanych czy fundamentów, węzły cieplne, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, wykonanie audytu energetycznego, montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz wiele innych.

Kto może odliczyć instalację fotowoltaiczną od podatku?

Ulga przysługuje osobie fizycznej opłacającej podatek według skali podatkowej lub 19% skali podatku, jak również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowym warunkiem jest, iż musi być ona właścicielem bądź współwłaścicielem obiektu, w którym została przeprowadzona inwestycja termomodernizacyjna. 

Oznacza to, że nie może z niej skorzystać najemca lub osoby postronne. Istotne jest, by budynek miał charakter mieszkalny. Dom może występować w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Ponadto dopuszcza się wydzielenie lokalu użytkowego, jednak nie może on przekraczać 30% powierzchni budynku mieszkalnego. Warto zaznaczyć, że ulga ta przyznawana jest na wzniesione już budynki. Nie można się o nią ubiegać w trakcie budowy domu.

W jaki sposób skorzystać z ulgi?

Tak, jak zostało wspomniane wcześniej, odliczeniu od podatku podlegają zarówno materiały, jak i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przypadku fotowoltaiki ma to związek z zakupem niezbędnego sprzętu, tj. ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem oraz usługa montażu. Jednak, aby otrzymać zwrot kosztów, trzeba spełnić kilka kluczowych warunków. Przede wszystkim należy udokumentować wydatki poniesione w ramach instalacji fotowoltaicznej. Bardzo ważne jest kompletowanie wszystkich wystawionych ważnych dokumentów przez 5 lat, ponieważ po tym czasie zobowiązanie podatkowe się przedawnia. Należy nadmienić, że wydatki finansowane z dotacji bądź kredytów nie podlegają odliczeniu. Podobnie jest w przypadku, gdy podatnik zaliczył wydatek do kosztów uzyskania przychodu.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak odliczyć wydatki od podatku dochodowego. Wbrew pozorom jest to bardzo proste. Wystarczy jedynie jeden dodatkowy dokument – PIT/O, będący jednocześnie uzupełnieniem dla PIT-ów o numerach 36, 36L, 37 i 28. Odliczenia dokonuje osoba, która faktycznie poniosła wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego. W oznaczonej rubryce należy wpisać koszt poniesiony w związku z instalacją paneli fotowoltaicznych. Należy wiedzieć, że suma nie może przekroczyć 53 000 zł, ponieważ jest to maksymalna wysokość ulgi, jaką inwestor może uzyskać. Warto również dodać, że jeśli dochód podatkowy w danym roku jest mniejszy niż koszt poniesionej inwestycji, kwotę od podatku można odliczać w kolejnych latach.

Odliczenie od podatku a dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną

Z pewnością wielu inwestorów zastanawia się, czy korzystając z programów, takich jak Mój Prąd, Czyste Powietrze i innych, wciąż może ubiegać się o odliczenie od podatku. Oczywiście jest to możliwe, jednak należy mieć na uwadze, że zwrot kosztów następuje tylko i wyłącznie w przypadku realnie poniesionych obciążeń. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli inwestor przeznaczył 30 tysięcy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a następnie otrzymał dotację z programu „Mój Prąd” w wysokości 5 tysięcy zł, będzie mógł odliczyć od podatku pozostałą sumę, czyli 25 tysięcy. Jak możemy wywnioskować, uldze termomodernizacyjnej nie podlega część kosztów, która została dofinansowana w ramach rozmaitych projektów.

Ile możemy odliczyć?

Instalacja fotowoltaiczna to niewątpliwie bardzo opłacalna inwestycja. Dzięki niej możemy nie tylko skutecznie obniżyć rachunki za prąd, ale i otrzymać zwrot kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Od podatku dochodowego możemy odliczyć pełną kwotę rzeczywistych poniesionych wydatków. Przy czym należy mieć na uwadze, że nie może ona być wyższa 53 tys. złotych. W przypadku, gdy jest kilku właścicieli domu, każdy z nich ma prawo ubiegać się o odliczenie fotowoltaiki od podatku. Tak więc małżeństwo wspólnie może odliczyć nawet 106 tysięcy złotych. 

W każdym przypadku zakup niezbędnych sprzętów do montażu paneli fotowoltaicznych musi być potwierdzony dokumentem, czyli np. fakturą VAT. Przedsięwzięcie, jakim jest instalacja fotowoltaiczna, należy ukończyć w przeciągu 3 lat. Czas ten liczony jest od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Należy zwrócić szczególną uwagę na datę wystawienia pierwszej faktury. Ulga termomodernizacyjna przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Odliczenie od podatku a prowadzenie działalności gospodarczej w domu

Ulga termomodernizacyjna w głównej mierze przeznaczona jest dla osób fizycznych – podatników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego. Nie da się ukryć, iż znaczna część inwestorów prowadzi działalność gospodarczą w domu. Czy taka osoba nadal może odliczyć fotowoltaikę od podatku? Oczywiście, jest to jak najbardziej możliwe.

Należy spełnić kilka koniecznych warunków. W pierwszej kolejności dom musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych każdego z domowników. Można w nim wydzielić lokal użytkowy, w którym będzie mieścił się np. sklep, warsztat lub biuro. Jednak należy uwzględnić, że jego obszar nie powinien przekraczać 30% całkowitej powierzchni budynku. Ponadto z ulgi podatkowej może skorzystać właściciel budynku, w którym nie został wydzielony żaden lokal, a pokoje wynajmowane są turystom. W takim przypadku powierzchnia całkowita domu nie może przekraczać 300 m2. Natomiast o odliczenie fotowoltaiki od podatku nie mogą ubiegać się właściciele obiektów komercyjnych, takich jak sklepy, warsztaty, pracownie i inne.

Podsumowanie

Fotowoltaika to nowoczesna technologia, polegająca na przekształcaniu energii słonecznej w elektryczną. W obecnych czasach niemal na każdym dachu możemy zauważyć panele fotowoltaiczne. Nic dziwnego – w końcu takie rozwiązanie jest bardzo opłacalne. Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która szybko się zwraca i  pozwala skutecznie obniżyć rachunki za prąd. Co więcej, podatnicy mogą odliczyć fotowoltaikę od podatku. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne – podatnicy. Inwestorzy otrzymują sumę, która w całości pokryje wydatek związany z montażem instalacji fotowoltaicznej.


Community Manager


Komentarze
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments