Kierunki połaci dachu jako jeden z kluczowych elementów analizy fotowoltaicznej

Aktualności Oferro

Narzędzie Oferro jest dedykowane zarówno dla instalatorów paneli fotowoltaicznych, jak też dla odbiorców indywidualnych. Ma ono przede wszystkim ułatwić instalatorom zdalną ocenę dachu bez nadmiernego angażowania w ten proces potencjalnego klienta.

Analiza dachu dzięki Oferro odbywa się na podstawie zdjęć satelitarnych o odpowiednio dużej rozdzielczości pobieranych z Geoportalu (patrz Rysunek 1).  W algorytmie wykorzystujemy regularnie aktualizowane dane dla terenu całego kraju. Pozwala nam to  dach dowolnego budynku w Polsce, wydzielić wszystkie jego połacie i określić ich kierunki.

Określenie kierunku krawędzi dachu

Kierunki można określać na dwa sposoby. Jako kąt pomiędzy krawędzią poligonu (konturem fundamentu), a osią N-S, lub jako kąt nachylenia połaci w kierunkach geograficznych.

Po wczytaniu danych z Geoportalu o fundamencie analizowanego budynku wyznacza się kąt między poszczególnymi krawędziami tego poligonu, a osią pionową, która jest jednocześnie osią kierunku N-S, jak na poniższej ilustracji (Rysunek 2).

Określenie kierunku połaci

Staramy się dostarczyć firmom fotowoltaicznych zdalną analizę dachów Ponieważ nie mamy trójwymiarowego modelu dachu, nie wiemy, gdzie jest kalenica, i w którą stronę jest realny spadek dachu (kąt nachylenia do poziomu). W związku z tym, żeby określić choćby zewnętrzną krawędź przyjęliśmy, że będziemy wyznaczać przecięcie poszczególnych połaci z poligonem Geoportalu, bo on definiuje krawędź fundamentu, a przez to też dachu.

Algorytm określa wektor kierunku połaci licząc go od centrum dachu do określonej zewnętrznej krawędzi połaci (patrz Rysunek 3). W tym celu po segmentacji połaci, wyznaczamy centroid całego dachu i każdej połaci z osobna. Należy pamiętać, że segmentacja nie jest idealna, więc żeby wyeliminować błędy segmentacji przyjmujemy za połać część wspólną dwóch poligonów – konturu segmentu i konturu fundamentów. W celu wyznaczenia kierunku połaci wykorzystujemy z kolei punkty przecięcia tych dwóch poligonów. Kierunek określony przez średnią wektorów poprowadzonych od centroidu do każdego z punktów przecięcia przyjmujemy za kierunek połaci. Na Rysunku 3 pokazano linią różową obszar wspólny, na którym dwa punkty przecięcia konturów i narożnik poligonu Geoportalu są podstawą do policzenia kierunku wypadkowego (czarny wektor).

W przypadku poligonów wklęsłych centroid całego dachu wypada często poza obrysem fundamentów (patrz Rysunek 4). W związku z tym skorzystaliśmy z lokalnych centroidów poszczególnych połaci. Kierunek jest wyznaczany, analogicznie do połaci wypukłych, na podstawie średniej wektorów poprowadzonych od centroidu do każdego z punktów przecięcia obu konturów. Dokładność kierunku jest ustalona co 45° (N, NE, E, itd.).

Dokładamy wszelkich starań, aby doskonalić nasz algorytm i dostarczać informacji, które przełożą się na szanse sprzedaży dla firm fotowoltaicznych. Zachęcamy do zapoznania się z serią artykułów na naszym blogu, w których szczegółowo opowiadamy o zdalnej analizie potencjału dachów pod montaż instalacji. Jeśli rozwiązanie spotkało się z Państwa zainteresowaniem zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, który chętnie porozmawia o szczegółach.

Zapisz się

Materiał opracowała dr inż. Tatiana Jaworska.


Community Manager


Komentarze
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments