Polisa na życie – dlaczego raz w roku warto ją zweryfikować?

Oferro Radzi

Ubezpieczenie na życie jest tym rodzajem produktów ubezpieczeniowych, które klienci zwykle wybierają raz i potem wcale się nim nie zajmują. Ale takie postępowanie jest błędne. Może się bowiem okazać, że polisa pod wpływem różnych czynników przestała być dopasowana do potrzeb klienta. A najważniejszym parametrem dobrego ubezpieczenia na życie jest odpowiedni zakres ochrony.

Czym więc jest ubezpieczenie na życie i dlaczego warto je wykupić? A jeśli już je mamy – jak często należy weryfikować zakres umowy ubezpieczenia i w jakim celu to robić?

Dlaczego polisa na życie jest ważna?

Ubezpieczenie na życie jest rodzajem polisy, którego zadaniem jest zabezpieczenie bliskich osoby ubezpieczonej na wypadek jej śmierci. Ściślej mówiąc – chodzi o zabezpieczenie przed niedostatkiem, jakiego mogliby doświadczyć w związku z jej śmiercią. W razie śmierci zakład ubezpieczeniowy zobowiązuje się wypłacić określoną sumę pieniędzy osobom wskazanym przez ubezpieczonego lub jego spadkobiercom.

To jest jednak podstawowy zakres umowy polisy na życie, który wypłacany jest nie ubezpieczonemu, a jego bliskim. Dodatkowo można również zawrzeć umowę ubezpieczenia na zdrowie i życie, czyli od choroby i nieszczęśliwych wypadków. Wówczas zakład ubezpieczeniowy wypłaca świadczenie mające pokryć utracony dochód, ale do sumy ubezpieczenia – nie wyższej. Suma ubezpieczenia uzależniona jest od wysokości składki płaconej co miesiąc przez ubezpieczonego.

Dlaczego to takie ważne, aby mieć ubezpieczenie na życie? Ponieważ z łatwością można sobie wyobrazić sytuację, w której wynagrodzenie jednego z małżonków stanowi podstawę czy gwarancję godnego życia całej rodziny. Jeśli go zabraknie, zabraknie też środków finansowych. Wówczas świadczenie z ubezpieczenia na życie pozwoli rodzinie przetrwać trudne finansowo chwile.

Podobnie sprawa ma się z ubezpieczeniem na życie i zdrowie. W razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby uniemożliwiającej pracę ubezpieczonej osoby, świadczenie pozwoli opłacić ewentualne leczenie i utrzymać odpowiedni status finansowy. Warto jednak pamiętać, że to umowy dodatkowe umożliwiają ochronę w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku. Sama polisa na życie obejmuje ochroną ubezpieczeniową bowiem wyłącznie sytuację utraty życia.

Dlaczego polisę na życie warto regularnie weryfikować?

Jak już wspominaliśmy, najważniejszym parametrem dobrego ubezpieczenia na życie jest zakres ochrony dostosowany do posiadacza polisy – jego trybu życia i sytuacji życiowej. Pierwszym pytaniem,  które należy sobie zadać przed dokonaniem wyboru konkretnego rodzaju polisy, jest więc pytanie o to, jakiego rodzaju zabezpieczenie taka polisa ma zapewniać – na wypadek utraty życia czy też od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kiedy już wiemy jakiego rodzaju ubezpieczenie na życie i zdrowie nas interesuje, możemy iść krok dalej – określić jaka suma ubezpieczenia będzie dla nas właściwa, a co za tym idzie – czy wysokość składki nie będzie stanowiła zbyt dużego obciążenia dla domowego budżetu. Kiedy już wszystkie te oczekiwania zostaną wyjaśnione, możesz szukać oferty, która je w pełni zaspokoi.

Podobne zasady obowiązują, gdy dokonujesz corocznej weryfikacji swojej polisy. A dlaczego warto to robić? Ponieważ sytuacja życiowa każdego z nas zmienia się – czasem warto do swojej polisy coś dodać lub też coś z niej odjąć. Wielu klientów towarzystw ubezpieczeniowych ma w umowach ubezpieczeń na życie zapisy uwzględniające sytuacje i zdarzenia, które wcale ich nie dotyczą. Opłacane składki mogą się wówczas okazać zawyżone.

Weryfikacja umowy, sumy ubezpieczenia i wysokości składki jest więc jak najbardziej uzasadniona. Aby to zrobić, skontaktuj się z zakładem ubezpieczeń, z którym podpisałeś umowę i poproś o pomoc w jej przeanalizowaniu. Sprawdź dokładnie co się w niej znajduje i negocjuj nową ofertę, lepiej dopasowaną do Twoich potrzeb. 

Zdarzenia, które ubezpieczonego nie dotyczą

Ubezpieczenia na życie i zdrowie mogą zawierać zdarzenia, które nie dotyczą Ciebie i Twojej, a wpływają na wysokość składki. Najlepszym przykładem jest tu zapis zawarty w umowie dodatkowej i dotyczący śmierci współmałżonka – jeśli nie masz współmałżonka, zapis ten jest dla Ciebie zupełnie bezużyteczny, ale wpływa na wysokość składki. Podobnie w przypadku, gdy ubezpieczenie obejmuje urodzenie dziecka, a Ty jesteś singlem lub masz już dzieci i więcej ich mieć nie planujesz.  

Zmiana sytuacji życiowej

Podobnie powinieneś zmienić warunki ubezpieczenia w wypadku, gdy Twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie, na przykład doczekasz się dziecka i chcesz zabezpieczyć jego przyszłość. Wsparcie finansowe bywa konieczne, gdybyś miał wypadek w pracy lub inne nagłe zdarzenie losowe mogące pogorszyć sytuację finansową Twojej rodziny. Wówczas Twoje dziecko będzie bezpieczne.

W takiej sytuacji warto również wykupić ubezpieczenie obejmujące pobyt dziecka w szpitalu, wsparcie w przypadku złamań czy urazów. Wsparcie to wcale nie musi być finansowe – niektórzy ubezpieczyciele proponują opiekę psychologiczną, wizyty lekarskie w domu, transport czy wreszcie organizację opieki nad dziećmi w czasie pobytu w szpitalu osoby ubezpieczonej.

Jest kilka powodów, dla których warto raz w roku sprawdzić co obejmuje Twoje ubezpieczenie na życie i zweryfikować jego formę. Wykorzystując możliwość zmiany zakresu ochrony, możesz zapewnić swoim bliskim maksymalnie wysokie poczucie bezpieczeństwa. Do tego zaoszczędzisz pieniądze na składkach.


Community Manager


Komentarze
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments