Ubezpieczenie OC dla firm – czym jest, po co jest, jak je wybrać?

Oferro Radzi

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej to rodzaj ubezpieczenia skierowany do podmiotów, które w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą spowodować szkodę osób trzecich. W jakich sytuacjach warto wykupić ubezpieczenie? Jak dokonać wyboru ubezpieczenia OC? Jak określić szkody, które w związku z działalnością możemy poczynić? Oto wszystko, co warto i należy wiedzieć na ten temat.

Kiedy należy wykupić ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, jak już pisaliśmy na początku, przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z podatku dochodowego na podstawie:

  • księgi rachunkowej,
  • książki przychodów i rozchodów,
  • w formie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • karty podatkowej.

Celem wykupu ubezpieczenia jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa i jego majątku przed ponoszeniem odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia działalności. Szkody te to na przykład:

  • niewywiązanie się z umowy,
  • niewłaściwe wykonanie umowy,
  • niedotrzymanie terminu wykonania umowy.

Odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia przejmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeń. Z usługi takiej mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa handlowe, jak i usługowe czy produkcyjne.

Dlaczego warto wykupić OC dla firmy?

Załóżmy, że prowadzisz firmę zajmującą się produkcją nawozów sztucznych. W wyniku niedopatrzenia pracownika lub zdarzenia losowego doszło do wycieku substancji szkodliwych, które spowodowały zalanie znajdującego się obok pola. Szkody powstałe w wyniku tego wycieku musisz pokryć z majątku firmy. Jednak, jeśli jesteś posiadaczem ubezpieczenia, to odpowiedzialność za finansowanie usunięcia tej szkody spada na towarzystwo ubezpieczeniowe.

Podobnie będzie w przypadku, gdy zajmujesz się na przykład wykonywaniem wylewek i nie dotrzymasz ustalonego ze zleceniodawcą terminu wykonania usługi. W wyniku tego opóźnione zostaną kolejne prace wykończeniowe, a klient poniesie z tego tytułu szkody finansowe. 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia działalności gospodarczej będą zależały przede wszystkim od specyfiki branży, w której działa przedsiębiorstwo. Zupełnie inaczej prezentują się szkody powstałe w wyniku prowadzenia działalności firmy budowlanej, a inaczej w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem czy wykańczaniem pomieszczeń.

Zanim więc podmiot wykupi konkretną polisę, trzeba starannie sprawdzić jej zakres, aby obejmowała jak najwięcej potencjalnych szkód, zdejmując z przedsiębiorstwa odpowiedzialność finansową. Należy więc dopasować rodzaj ochrony do specyfiki branży, wybierając stosowne klauzule z dostępnej puli.

Co może i powinno obejmować ubezpieczenie?

Zakres ubezpieczenia może być mniej lub bardziej obszerny. Warto zdecydować się na takie ubezpieczenie, które obejmuje:

  • odpowiedzialność cywilną działalności,
  • ubezpieczenie na produkty i wykonane usługi,
  • szkody poza granicami Polski – jeśli zakres działalności firmy wykracza poza nie,
  • ubezpieczenie OC pracodawcy,
  • szkody majątkowe,
  • szkody powstałe na skutek emisji substancji toksycznych czy niebezpiecznych do wód gruntowych, gleby i powietrza,
  • szkody wyrządzone na skutek wadliwości wytwarzanych przez ubezpieczonego produktów.

To pomoże zapewnić przedsiębiorstwu maksimum ochrony z tytułu ewentualnych szkód. 

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie firm?

Pierwszym krokiem, jaki powinien podjąć przedsiębiorca, jest oczywiście zidentyfikowanie i analiza rodzajów zagrożeń i szkód, które mogą zostać wyrządzone w wyniku działalności firmy. Kiedy będzie już miał pełną wiedzę na ich temat, z łatwością poradzi sobie w rozmowach z potencjalnym ubezpieczycielem. Poza wymienionymi już wyżej składowymi dopasowanym do indywidualnych potrzeb firmy, polisę warto o dodatkowe zapisy obejmujące ochroną na przykład:

  • ubezpieczenia pracowników – wówczas towarzystwo ponosi odpowiedzialność również za usunięcie szkody powstałej w wyniku błędu lub niedopatrzenia pracownika,
  • ubezpieczenie obejmujące szkody wyrządzone w wyniku włamania lub kradzieży – odpowiedzialność w tym przypadku powinna obejmować nie tylko pokrycie strat w postaci skradzionego mienia, ale także np. wymianę zniszczonych drzwi czy okien,
  • ubezpieczenie sprzętów i urządzeń należących do firmy.

W ten prosty sposób każdy przedsiębiorca może uchronić majątek swojej firmy w przypadku zdarzenia losowego. Unikając jego utraty chroni nie tylko siebie, ale i swoich pracowników oraz osoby, którym zdarzenie wyrządziło szkody w postaci utraty lub zniszczenia mienia czy zdrowia.

Wybierając konkretną polisę należy uważnie przeczytać jej warunki i skorzystać z dodatkowych zapisów według potrzeb i specyfiki działalności.

Ranking firm ubezpieczeniowych


Community Manager


Komentarze
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments