Neo Bio Energy Sp. z o.o.

mazowieckie
Franciszka Klimczaka 1 , 02-797 Warszawa

Wytwarzanie energii elektrycznej

Informacje o firmie

 • Media społecznościowe
  YouTube Linkedin Facebook
 • Forma firmy
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Wpisy w rejestrach długów
  Brak danych
 • Ilość pracowników
  51-250
 • Kapitał zakładowy
  17 300 000,00 PLN
 • Ilość realizacji
  Brak danych
Firma sprawdzona przez inBillo.com

Opinie z sieci: 20

 • Pytanie na gowork pisze 2 lutego 2023 o 08:57:

  Czy w Neo Energy Sp. z o.o. występują paczki/bony świąteczne?

 • Robert na gowork pisze 24 marca 2022 o 20:49:

  Witam. Po przeprowadzce szukam nowego miejsca pracy, wobec tego wszedłem na to forum. Mam nadzieję, że odszukam rzetelne informacje o pracodawcach z okolic Warszawy. Mam prośbę, dajcie znać jak pracuje się w firmie Neo Energy Sp. z o.o.? Czy dobrze płacą? Czy są tanie albo darmowe obiady? Lub inny sposób na jedzenie tanich posiłków w pracy? Pozdrawiam Robert

 • Pytanie na gowork pisze 5 marca 2022 o 10:16:

  Czy organizowane są wyjazdy, imprezy, spotkania integracyjne w Neo Energy Sp. z o.o.?

 • Pytanie na gowork pisze 25 stycznia 2021 o 09:40:

  Po jakim czasie można dostać umowę na stałe w Neo Energy Sp. z o.o.?

 • Karol na gowork pisze 22 stycznia 2021 o 03:16:

  Pytają o inne prace ?

 • ja na gowork pisze 2 grudnia 2020 o 17:23:

  @Spadochron a możliwe jest Home Office rozumiem tutaj?

 • Pytanie na gowork pisze 16 października 2020 o 10:12:

  Czy pracodawca Neo Energy Sp. z o.o. organizuje swoim pracownikom szkolenia podnoszące ich kompetencje?

 • Tonik na gowork pisze 13 stycznia 2020 o 17:14:

  Podpowiedzcie czy firma prowadzi rekrutacje? Na jakie zarobki można liczyć na początek?

 • Pytanie na gowork pisze 18 grudnia 2019 o 08:03:

  Wiele osób zainteresowałaby kwestia, związana z możliwością rozwoju w Neo Energy Sp. z o.o.. Czy taka w ogóle w niej istnieje?

 • Dawid na gowork pisze 25 stycznia 2019 o 09:32:

  Przeglądając oficjalną stronę internetową firmy Neo Energy, natknąłem się na ogłoszenie o pracę, które - według informacji tam zawartych - zostało opublikowane w czerwcu poprzedniego roku. Ogłoszenie dotyczy stanowiska specjalisty do spraw Instalacji OZE. Ktoś z Was wie może, czy w dalszym ciągu jest ono aktualne i poszukiwany jest pracownik, czy może po prostu pracodawca nie zaktualizował informacji na ten temat? Proszę o informację.

 • XXX na gowork pisze 16 grudnia 2018 o 23:36:

  Kogo pracodawca nie może zmusić do nadgodzin?nIstnieją grupy pracowników, których pracodawca nie może zmusić do nadgodzin, są to:nnkobiety w ciąży,nnpracownicy młodociani.nnW stosunku do powyższych pracowników istnieje bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych. Kobieta w ciąży lub pracownik młodociany nawet z własnej inicjatywy nie mają prawa do pracy przekraczającej wymiar czasu pracy.nnJeżeli chodzi o rodziców, którzy wychowują dzieci poniżej 4. roku życia, pracodawca może powierzyć takiemu pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych, pod warunkiem, że pracownik wyrazi na to zgodę. Jeżeli pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 odmówi pracy nadgodzinowej, wówczas nie spotka się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, gdyż ma prawo do odmowy.nnRównież osoby niepełnosprawnej pracodawca nie może zmusić do nadgodzin, jednak istnieje możliwość zatrudniania pracowników niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych, jeżeli pracownik złoży wniosek oraz uzyska zgodę lekarza na pracę nadgodzinową.nWynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychnPracodawca powinien udzielić pracownikowi wolne w zamian za spędzone w pracy dodatkowe godziny.nnJednak jeżeli nie ma takiej możliwości, praca w godzinach nadliczbowych łączy się z dodatkowym wynagrodzeniem oraz dodatkiem, który wynosi:nn50% wynagrodzenia, jeżeli praca nadgodzinowa ma miejsce w zwykły dzień pracy,nn100% wynagrodzenia, jeżeli praca nadgodzinowa ma miejsce w niedzielę, święto lub w porze nocnej.

 • XXX na gowork pisze 16 grudnia 2018 o 23:30:

  Zgodnie z przepisami, pracownik ma obowiązek pozostawać w dyspozycji pracodawcy w obowiązującym go czasie pracy, który podlega ograniczeniom i nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w ciągu tygodnia. I co do zasady zatrudniony tylko wtedy jest zobowiązany do odbierania telefonu służbowego. Po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy podwładny nie pozostaje bowiem w dyspozycji pracodawcy i nie musi telefonu odbierać - może go nawet wyłączyć.nPracodawca, który chce, aby pracownik był u0022pod telefonemu0022 także poza pracą, musi powierzyć mu pełnienie dyżuru w zakładzie pracy lub innym wyznaczonym miejscu

 • Ron na gowork pisze 16 grudnia 2018 o 11:14:

  Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia (§ 3).nnTylko wykonywanie w trakcie dyżuru - całego lub jego części - powierzonej pracy bądź jakichkolwiek czynności na rzecz i w interesie pracodawcy powoduje zaliczenie tej efektywnej pracy do czasu pracy i co za tym idzie zobowiązują pracodawcę do rekompensaty tego czasu bądź czasem wolnym od pracy bądź stosownym dodatkiem do wynagrodzenia - wniosek a contrario z § 2 zd. 1. Jeżeli godziny efektywnej pracy podczas dyżuru przewyższają ustaloną dla pracownika normę dobową czasu pracy lub przedłużony wymiar dobowy, są one godzinami nadliczbowymi ze wszystkimi tego konsekwencjami ( taka tezę potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1978 r., I PRN 147/77, OSN 1978/7/126).nnJak wynika z przedstawionych wyżej uregulowań prawnych pełnienie dyżuru jest obowiązkiem pracowniczym - jest dodatkowym zadaniem roboczym po normalnych godzinach pracy, bez względu na to, czy to zadanie mieściło się w ramach uzgodnionego rodzaju pracy, czy też wykraczało poza ten rodzaj. Podstawą podjęcia tego obowiązku jest polecenie pracodawcy. Niewykonanie przez pracownika polecenia pracodawcy odbycia dyżuru może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 • Ron na gowork pisze 16 grudnia 2018 o 11:08:

  Przepisy a służbowy dyżur telefonicznynnKodeks pracy bezpośrednio nie odnosi się do organizacji dyżurów przez pracodawcę. Przełożony jest natomiast zobowiązany do takiego ustalenia grafika dyżurów, aby zapewnić swoim podwładnym odpowiedni czas na odpoczynek. M.in. artykuł 133. Kodeksu pracy mówi o tym, że „pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowegou0022. Gdy ta przerwa nie zostaje zachowana, pracownik ma prawo odmówić pełnienia dyżuru i prawo będzie stało po jego stronie.nnPrzepisy wskazują ponadto, że jeśli pracownik wykonywał czynności służbowe w niedzielę lub dzień świąteczny, to ma prawo odebrać wolne za ten dzień w innym terminie. Artykuł 151. Kodeksu pracy odnosi się z kolei do pracy wykonywanej ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy: „Praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii albo w razie szczególnych potrzeb pracodawcyu0022. A właśnie do takich szczególnych potrzeb można by zaliczyć dyżur pełniony przez pracownika pod telefonem.nDyżur zgodny z regulaminem firmynnUstalenia dotyczące pełnienia dyżuru, łącznie z warunkami jego wykonywania i określeniem wysokości wynagrodzenia za ten czas pozostawania w pracy, powinny zostać zawarte w regulaminie przedsiębiorstwa, a pracownik powinien być zaznajomiony z tymi warunkami – taki jest obowiązek leżący po stronie pracodawcy.nKiedy pracownik nie dostanie wynagrodzenia za dyżurnnZa czas dyżuru pełnionego w domu pracownikowi nie należy się wolne ani zapłata, jeśli w czasie dyżuru pracownik nie wykonywał pracy, tzn. przykładowo pracownik zatrudniony w firmie komputerowej czuwał pod telefonem, ale akurat nie dostał żadnego zlecenia, ponieważ nikt nie zgłosił awarii.nnWarto poczytać także: Nadprogramowa praca w weekend nnJeżeli dyżur wynika ze specyfiki pracy w konkretnej firmie i dana osoba została wskazana do pełnienia tego dyżuru w ramach powierzonych obowiązków, to musi być ona w określonym czasie w pełni dyspozycyjna. Gdy np. nie odbierze telefonu, może liczyć się z negatywnymi konsekwencjami ze strony dyrekcji. To choćby upomnienie w obecności współpracowników lub pozbawienie premii.nDni wolne albo ekstra zapłatannGdy osoba dyżuruje w dni wolne od pracy czy w godzinach nocnych, przysługuje jej wykorzystanie wolnego za te dni w innym terminie. Może być również inne rozwiązanie, o ile strony tak uzgodniły: za ekstra dyżur pracownik nie odbiera wolnego, ale otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.

 • Smok na gowork pisze 26 września 2018 o 07:01:

  Firma płaci na czas pensję. A jak wydasz ponad zaliczkę to zwrot powinien być do 8 następnego miesiąca jeśli jest kierownik w pracy pod którego się podlega a który musi zaakceptować wydatki. W ramach dyżuru tak jest że awarie są wliczone i możesz nawet być po 12h a nawet więcej a dyżur zaczyna się od 16 do 8 rano bądź do 6 rano jeśli awaria wystąpiła w nie twojej elektrowni a operator jest w pracy a nie na urlopie. Po dyżurze i nie przespanej nocy możesz się wyspać i przyjść dopiero do pracy. Jak się nie ma dyżuru to godziny dodatkowe przepracowane na swojej bądź innej elektrowni są do odbioru w innym terminie. Za tydzień dyżuru dostajesz 500zł brutto. Ja tam nie narzekam bo mam spoko elektrownie a na innych jest kiepsko bo 500zł jest za mało za wykonaną robotę i przepracowane godziny. Taka jest prawda a kierownicy są spoko. Żadnego mobbingu nie ma. Urlopy też są ale trzeba wcześniej zgłosić kierownikowi a nawet spóźnienia do pracy bo co w danym momencie wyskoczyło i musimy z dzieckiem podjechać do lekarza.

Brak opinii dodanych na Oferro

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ocena