Miniatura wpisu: Analiza dachów budynków przemysłowych pod kątem możliwości instalacji fotowoltaiki
Audyt fotowoltaiczny dachu

Analiza dachów budynków przemysłowych pod kątem możliwości instalacji fotowoltaiki

Fabryki, magazyny i inne budynki potrzebują nieprzebranych zapasów energii elektrycznej aby móc poprawnie funkcjonować. Warto nadmienić, że są to miejsca, które w większości przypadków pracują całodobowo. Stąd dobrym rozwiązaniem na oszczędności na rachunkach jest fotowoltaika. Plusem jest, że dachy tych budynków zwykle mają duże powierzchnie i pozwalają na łatwy montaż paneli i ustawienie ich w odpowiednim kierunku. Nowe technologie dostępne na rynku umożliwiają zdalną analizę konkretnego dachu i ocenę, czy wykorzystanie zielonej energii przyniesie wymierne korzyści. Sprawdźmy to na konkretnym przykładzie!

Autor: dr inż. Tatiana Jaworska, Badacz w DBMS Sp. z o.o. (Przetwarzanie i analiza informacji obrazowej oraz geograficznej na potrzeby projektu Oferro Fotowoltaika)

Obiekt o bogatej historii

Do analizy przyjęliśmy działkę w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23 (patrz Rysunek 1). Nie jest to zwykła działka przemysłowa, to obiekt o bogatej historii. Jej początki sięgają 1886 r. kiedy powstał pierwszy kompleks wypalania porcelany. Natomiast w 1920 r. jako fabryka porcelany kompleks został wykupiony przez Richarda Czudaya. Nowo utworzona fabryka przejęła produkcję porcelany elektrotechnicznej od innych polskich zakładów, w których strajkowały załogi. Od 1935 roku wytwarzano w fabryce również figurki. Fabryka produkowała serwisy dla polskich ambasad i jednostek wojskowych. Po wojnie fabrykę znacjonalizowano, a w 1952 r. nazwę zmieniono z „Giesche” na „Bogucice”. Po prywatyzacji w 1994 r. przez Spółkę „Porcelana Śląska” i wygraniu przez nią przetargu (1999r.) na produkcję serwisów dla polskich ambasad na całym świecie, które to serwisy produkowane są do dziś z charakterystycznym złotym orzełkiem.

Do obecnego stanu Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park doprowadziła Fundacji Giesche, która przejęła ten obiekt w 2012 r.

Widok budynków na analizowanej działce z satelity wygląda jak na Rysunek 2 .

Analiza budynków i ich potencjału pod montaż fotowoltaiki

Na wybranej działce znajduje się 26 budynków przemysłowych i magazynowych po byłej fabryce porcelany w Katowicach, częściowo już nie eksploatowanych, a częściowo zaadoptowanych do obecnych celów. Obecnie jest na tym terenie zarejestrowanych 116 różnorodnych firm głównie z branży artystyczno-filmowej, galerie i restauracje. Łączna powierzchnia zabudowań na tej działce wynosi 10850,6 m2, z których tylko jedna to hala produkcyjna, dziś nie eksploatowana, o powierzchni 6950m2. Pozostałe to magazyny częściowo eksploatowane, albo budynki gospodarcze, natomiast nie do końca wiadomo dlaczego w klasyfikacji funkcji budynków jako funkcję ogólną klasyfikacja Geoportalu podaje te nieruchomości jako: „budynki gospodarstw rolnych”. Z 26 budynków na tej działce 10 jest zaklasyfikowanych jako nieczynne, a po rewitalizacji część z tych budynków spełnia zupełnie inne funkcje, głównie kulturalne.

Szczególnie w takich miejscach, gdzie łączy się historia z teraźniejszością i przyszłością, ponieważ obecni najemcy to bardzo nowoczesne firmy, należy zadać sobie pytanie dlaczego energia elektryczna, której zużycie jest tu bardzo wysokie nie jest generowana przez panele fotowoltaiczne, szczególnie iż jednym z haseł na filmie reklamowym jest „pozytywna energia do zmian”. Budynki mimo, że relatywnie stare nie są uznane za zabytkowe, więc nic nie stoi na przeszkodzie instalacji paneli FV na dachach. My w ramach pakietu Oferro proponujemy przyjrzeć się jaki jest potencjał FV budynków na tej działce.

Przechodząc do analizy fotowoltaicznej dachów, trzeba przeanalizować rodzaje dachów tych budynków i tu bardzo pomocny jest model trójwymiarowy również udostępniany przez Geoportal.

System Oferro dokonuje analizy na podstawie obrazów ortofotomapy wysokiej rozdzielczości – piksel 10×10 cm oraz obrysu budynku dla warstwy budynków pobranej z Geoportalu. Przykładowa analiza dachu budynku z punktem adresowym, który w przeszłości był magazynem, lub budynkiem technicznym, a obecnie został wyremontowany i dostosowany na pomieszczenia biurowe. Budynek jest 1-kondygnacyjny, o płaskim dachu o powierzchni 48,4 m2 (Rysunek 5. a)). W wyniku obliczyliśmy obszar dostępny dla paneli, który wynosi S = 32.6895 m2  w kierunku południowym. Nasz algorytm eliminuje również powierzchnię zajętą przez elementy przeszkadzające i tak jak w tym przypadku powierzchnie zacienione są od razu wyeliminowane z analizy, stąd różnica między całkowitą powierzchnią dachu, a powierzchnią dostępną do montażu.

Drugim przykładem jest dach najwyższego punktu, czyli wieży 8-kondygnacyjnej (Rysunek 6). Powierzchnia fundamentów wynosi 99,3 m2, natomiast jak widać ze zdjęcia na dachu jest obramowanie, więc część jego powierzchni jest niedostępna. Z analizy wynika, że efektywnej powierzchni jest ok 62 m2. Jeśli dach jest płaski, to teoretycznie można położyć panele w dowolnym kierunku, więc zdarza się, że system pokazuje 2 kierunki (czasem sprzeczne), ale nie jest to kierunek nachylenia połaci. W programie analizowane są wszystkie fragmenty dachu (Rysunek 6. d)), a potem na poziomie decyzji wybierane są te przekraczające 25 m2 dla domów jednorodzinnych i 50 m2 dla instalacji na budynkach przemysłowych i gospodarczych.

Ostatni przykład to budynek gospodarczy o powierzchni fundamentu 220 m2 o dachu dwuspadowym, ale o bardzo małym nachyleniu, co w analizie obrazu płaskiego jest trudne do uchwycenia, dlatego tak przydatne są modele 3D. Po analizie okazuje się, że efektywnej powierzchni skierowanej na wschód jest 199.7333 m2.

Analogicznie do przedstawionych przykładów jesteśmy w stanie ocenić budynek po budynku i zaproponować właścicielowi/administratorowi określonego terenu odpowiednią wycenę potencjalnej instalacji oraz okres jej zwrotu.

Możliwości, jakie daje Ci Oferro

Dzięki zdjęciom satelitarnym mamy możliwość przeprowadzenia analizy dachu i uzyskania informacji takich jak:

  • Powierzchnia całkowita dachu z wyszczególnieniem na połacie nasłonecznione i zacienione.
  • Weryfikacja elementów uniemożliwiających montaż paneli – kominy, okna dachowe, lukarny.
  • Powierzchnia połaci dachu wolnych od „przeszkadzaczy”.
  • Kierunek, w którym ustawione są połacie dachu – jedna z kluczowych informacji przy montażu paneli fotowoltaicznych.

Z kolei klasyfikacja budynków pozwala na dostarczenie danych o wybranej nieruchomości:

  • Powierzchnia budynku i liczba kondygnacji.
  • Rodzaj budynku (np. dom jednorodzinny, budynek gospodarczy).
  • Informacja, czy budynek jest objęty ochroną – to może uniemożliwiać montaż instalacji.
  • Status budynku, czyli czy jest używany, czy np. dopiero jest w budowie.

Jeśli chcesz zacząć rozwijać swój biznes i pozyskiwać nowe kontakty dzięki zdalnej analizie dachów umów się z nami na spotkanie:

Umów się

Chcesz wiedzieć więcej?

Komentarze

guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
klient
klient
1 rok temu

bardzo cenna wiedza