Miniatura wpisu: Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022
Dofinansowania i dotacje do fotowoltaiki

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne przekształcają energię promieniowania słonecznego w prąd stały. Takie rozwiązanie nie tylko generuje spore oszczędności, ale również daje większą niezależność energetyczną. Fotowoltaika to opłacalna inwestycja, która zwraca się w czasie. Co więcej, przyszli prosumenci mogą skorzystać z dofinansowania do systemu fotowoltaicznego. Aby je otrzymać należy spełnić kilka warunków. Ile dotacji można uzyskać? Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 i kto może się o nie ubiegać? Jak złożyć wniosek online?

Spis treści:

 • Czy dofinansowanie do fotowoltaiki w 2022 dalej są opłacalne i jakie są kolejki po dotacje?
 • Ile dofinansowania można uzyskać w poszczególnych programach?
 • Jakie są warunki uzyskania dofinansowania? Kto może ubiegać się o dofinansowanie PV?
 • Ulgi dla prosumentów
 • Dotacje do fotowoltaiki 2022
 • Dofinansowanie, a opłacalność – koszt instalacji fotowoltaicznej, zwrot z inwestycji
 • Zmiany w OZE, warto się z nimi zapoznać przed założeniem instalacji fotowoltaicznej
 • Jak złożyć wnioski online?
 • Wsparcie w zakresie dofinansowań – skąd je uzyskać, gdzie szukać takiego wsparcia

Czy dofinansowania do fotowoltaiki w 2022 dalej są opłacalne i jakie są kolejki po dotacje?

Dofinansowanie do fotowoltaiki to atrakcyjna forma wsparcia, która pozwala zminimalizować koszty związane z uruchomieniem instalacji. Dzięki temu coraz więcej ludzi decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu lub na gruncie. Z odnawialnych źródeł energii korzystają nie tylko gospodarstwa domowe, ale również firmy. Są również popularnym rozwiązaniem w szeroko pojętym przemyśle. Korzystanie z dofinansowania do fotowoltaiki wpływa na szybszy zwrot poniesionych kosztów. Cała inwestycja może zwrócić się już w przeciągu kilku lat.

Wsparcie finansowe udzielane jest przyszłym prosumentom na bardzo korzystnych warunkach. Mogą oni skorzystać nie tylko z krajowych programów, tj. Mój Prąd czy Czyste Powietrze, ale również mniejszych projektów regionalnych oraz ulg. Z uwagi na duże zainteresowanie tymi formami finansowania czas oczekiwania na wypłatę dotacji wynosi ok. 3 miesiące. Mimo upływu czasu i zmieniających się przepisów, jest to wciąż opłacalne rozwiązanie.

Ile dofinansowania można uzyskać w poszczególnych programach?

Program rządowy Mój Prąd skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Jednorazowa dotacja do 50% kosztów może wynieść nie więcej niż 3 000 zł. Kolejnym programem rządowym jest Czyste Powietrze. W ramach programu Czyste Powietrze dotację także mogą uzyskać osoby fizyczne. Maksymalna wysokość dotacji z 50% kosztów kwalifikowanych wynosi 5 000 zł. Program StopSmog przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz ubogich energetycznie. Tutaj wsparcie finansowe nie może przekroczyć 53 000 zł.

Innym programem jest AgroEnergia. Dotyczy on głównie rolników. W zależności od mocy instalacji dofinansowanie może wynieść od 15 000 zł do 25 000 zł. Dla przedsiębiorstw przygotowano program rządowy o nazwie Energia Plus. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę do 80% kosztów, od 0,5 mln zł do 300 mln zł.

Warto wspomnieć o regionalnych dofinansowaniach paneli fotowoltaicznych w 2022 roku. Jednym z nich jest Dotacja Warszawska skierowana do osób prawnych, fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych zamieszkujących woj. mazowieckie. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 15 000 zł, lecz nie więcej niż 1 500 zł/kW.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania? Kto może ubiegać się o dofinansowanie PV?

Tysiące osób ubiega się o otrzymanie dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznej. Aby uzyskać wsparcie finansowe, należy spełniać określone warunki. Jeśli prosument ubiega się o dotację w ramach programu Mój Prąd najpierw musi zawrzeć umowę z zakładem energetycznym. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania.

Na początku 2022 roku zmieniły się także warunki programu Czyste Powietrze 3.0. Są one o wiele bardziej przystępne, dzięki czemu ze wsparcia będzie mogła skorzystać większa liczba osób. Zmiany dotyczą między innymi wysokości dotacji, intensywności dofinansowania, dochodu na jednego członka rodziny oraz okresu realizacji. Dodatkowo przy składaniu wniosku obowiązuje nowy załącznik – nr 2b. Jest to deklaracja uczestnictwa w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej. Budżet programu Czyste Powietrze wynosi aż 103 mld zł.

O dofinansowanie PV mogą ubiegać się: osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze, duże przedsiębiorstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Państwowe Jednostki Budżetowe, kościoły, związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz spółki komunalne.

Ulgi dla prosumentów

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele i współwłaściciele wykończonych budynków jednorodzinnych, którzy odprowadzają podatek liniowy według skali podatkowej. Prosumenci mają możliwość odliczenia kosztów poniesionych na zakup i montaż fotowoltaiki. Limit odliczenia wynosi maksymalnie 53 000 zł na jedną osobę. Należy wiedzieć, że korzystanie z ulgi podatkowej nie wyklucza uczestnictwa w innych programach rządowych.

Ulga termomodernizacyjna jest także przeznaczona dla rolników i przedsiębiorców. Ci pierwsi mogą odliczyć 25% kosztów inwestycji od kwoty podatku rolnego. Natomiast właściciele przedsiębiorstw mogą odliczyć VAT od podatku należnego.

Dotacje do fotowoltaiki 2022

Warto śledzić strony Ministerstwa Środowiska i Klimatu i poszczególnych programów, żeby mieć jak najświeższe informacje o datach rozpoczęcia programów:

  • Nabór wniosków do programu Mój Prąd zaplanowany jest na I kwartał 2022 roku.
  • Kolejna odsłona programu Czyste Powietrze ruszyła 25 stycznia 2022 roku.
  • Terminy naboru wniosków w ramach programu Stop Smog, Agroenergia oraz Energia Plus są jeszcze w trakcie ustaleń.

Ogólnopolskie programy wspierające mają być realizowane przez kilka najbliższych lat. Od początku 2022 roku ruszyło również wiele lokalnych programów dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Uwzględniają one bezzwrotną dotację oraz niskoprocentowe pożyczki dla mieszkańców danego województwa.

Dofinansowanie, a opłacalność – koszt instalacji fotowoltaicznej, zwrot z inwestycji

Instalacja fotowoltaiczna to niemały wydatek. Ale mimo wszystko warto w nią zainwestować. Do podjęcia takiej decyzji skłaniają rosnące ceny energii elektrycznej i nawet przy zmianach w ustawie o OZE, prąd ze słońca dalej będzie opłacalny. Przy uwzględnieniu opustów fotowoltaika zwraca się w ciągu ok. 10 lat. Jeśli prosument korzysta z programów rządowych, czas ten jeszcze się skraca. Na przykład ogólnopolski program Czyste Powietrze skraca czas zwrotu z inwestycji aż o 3 lata!

Zmiany w OZE, warto się z nimi zapoznać przed założeniem instalacji fotowoltaicznej

Inwestowanie w odnawialne źródła energii to doskonały sposób na ochronę środowiska naturalnego. Przed założeniem fotowoltaiki warto zapoznać się ze zmianami w OZE, by uniknąć wszelkich niejasności. Od 1 kwietnia 2022 roku zaczną obowiązywać rozliczenia na nowych zasadach, tzw. net-bilingu. Dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy złożą wniosek o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci do 31 marca 2022 roku pozostaną w systemie opustów przez najbliższych 15 lat. Z kolei prosumenci ubiegający się o przyłączenie po 1 kwietnia 2022 roku będą rozliczani na podstawie algorytmu wynikającego z przepisów.

Więcej informacji na ten temat możemy przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jak złożyć wnioski online?

Wiele osób zastanawia się, jak złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki online. Wbrew pozorom jest to bardzo proste. Aby otrzymać dotację w ramach programu Mój Prąd, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód, potwierdzający tożsamość.

Nim przystąpimy do całego procesu warto wcześniej skompletować dokumenty, które będziemy musieli dołączyć do wniosku. Jak podpowiada strona programu chodzi o:

  • Kopia faktury / faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano – według wzoru
  • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie – według wzoru
  • Organizator informuje też, że w przypadku kilku dokumentów zaliczających się do jednej kategorii  trzeba zeskanować je do jednego pliku.

Następnie wystarczy kliknąć przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie”. Przeniesiemy się na stronę login.gov.pl, gdzie należy uzupełnić dane kontaktowe. Kolejnym krokiem będzie dołączenie niezbędnych załączników oraz złożenie elektronicznego podpisu. W końcowym etapie pozostało już tylko wysłać wniosek z załącznikami. Potwierdzenie otrzymamy na skrzynkę ePUAP oraz podany e-mail.

Jeśli chodzi o inne programy, w ramach których można otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki, wnioski online składa się w podobny sposób. Więcej szczegółowych informacji znajdziemy na stronach internetowych każdego z nich:

Zawsze należy pamiętać, żeby skompletować wszystkie dokumenty zanim przystąpimy do procesu składania wniosku.

Wsparcie w zakresie dofinansowań – skąd je uzyskać, gdzie szukać takiego wsparcia

Wsparcia w zakresie finansowania instalacji fotowoltaicznych należy szukać nade wszystko w firmach zajmujących się wykonywaniem tego typu inwestycji. Sporym udogodnieniem jest fakt, że wiele z nich kwestię składania dokumentów do dofinansowania załatwia za klienta. Pomocy możemy szukać także u Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Te instytucje finansowe zajmują się głównie rozdzielaniem środków przeznaczonych na wsparcie OZE. Placówki znajdują się w każdym województwie. Jeśli chodzi o dostępność dofinansowań, informacji możemy zasięgnąć na stronie Doradztwa Energetycznego. Tam też istnieje możliwość umówienia się na bezpłatną konsultację ze specjalistami.

Podsumowanie

Instalacje fotowoltaiczne jeszcze do niedawna były postrzegane jako drogie i trudnodostępne. Dziś możemy je spotkać na niemal każdej posesji. Przyszłych prosumentów zachęcają przede wszystkim rozmaite programy ogólnopolskie i lokalne, w ramach których mogą otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Z tej formy finansowania mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, właściciele przedsiębiorstw, jak i rolnicy. Pomocne w składaniu wniosków i dokumentów niezbędnych do otrzymania dotacji są firmy, które oferują kompleksowe wsparcie w tym zakresie.

Podoba Ci się nasza praca? Oceń nas 🙂

Komentarze

guest
4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
LT LAW
LT LAW
1 rok temu

Bardzo ciekawy artykuł. Dodatkowo myślę, że w przypadku skomplikowanych umów z instalatorami, należy sprawdzić suatlenia gwarancyjne. w tym celu warto konsultować się z radcą prawnym – np. http://www.ltlaw.pl

Roofie
Roofie
2 lat temu

Ciekawe kiedy ruszy Mój Prąd 2022 niby ministerstwo zapowiedziało że będzie to w pierwszym kwartale no ale zobaczymy…. Czy macie gdzieś opisane jak dokładnie będzie wyglądało rozliczenie wg nowych zasad? wszyscy straszą że nie będzie się to opłacało ale czy na pewno?

Marta Jabłońska
Marta Jabłońska
2 lat temu
Odpowiedz  Roofie

Według dostępnych na dzisiaj informacji, Ministerstwo pracuje nad tegoroczną edycją programu Mój Prąd a zapisy mają ruszyć w kwietniu. O net-billingu, czyli nowym sposobie rozliczeń pisaliśmy na naszym blogu: https://oferro.com/blog/net-billing-czym-jest-i-jak-wplynie-na-rozliczenia-fotowoltaiki/. Dodatkowo od kwietnia ruszy nasz nowy kalkulator, który przedstawi bardzo dokładne obliczenia i zwrot z inwestycji, zgodne z aktualnymi stawkami za prąd i komponenty. Damy znać, jak tylko będzie on dostępny!

Mariusz
Mariusz
2 lat temu

Bardzo merytoryczny i dobrze przygotowany materiał.