Miniatura wpisu: Nowe programy dofinansowania fotowoltaiki dla firm – jak skorzystać?
Aktualności Oferro Dofinansowania i dotacje do fotowoltaiki

Nowe programy dofinansowania fotowoltaiki dla firm – jak skorzystać?

Rozwój technologii fotowoltaicznych oraz zainteresowanie firm odnawialnymi źródłami energii sprawia, że wartość inwestycji w odnawialne źródła energii rośnie z roku na rok. Biorąc pod uwagę korzyści ekologiczne oraz oszczędności na rachunkach za energię, zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa coraz chętniej decydują się na tego rodzaju inwestycje.

W 2023 roku, ze względu na rosnące ceny energii, wiele firm i instytucji zwraca swoją uwagę na fotowoltaikę jako efektywne i ekologiczne rozwiązanie. Właśnie dlatego liczne programy dofinansowania są dostępne, aby ułatwić tę zmianę, a w tym roku zakres wsparcia ma się zwiększyć dzięki dodatkowej pomocy z Unii Europejskiej.

Fotowoltaika dla firm – o czym warto wiedzieć przed podjęciem decyzji?

Decyzja o inwestycji w fotowoltaikę dla firmy to strategiczne posunięcie, które może przynieść liczne korzyści. Przed podjęciem decyzji, istotne jest zapoznanie się z kilkoma kluczowymi informacjami:

  • Koszty i zwrot z inwestycji: Koszt instalacji fotowoltaicznej może być początkowo wysoki, jednak warto zauważyć, że długoterminowe oszczędności związane z mniejszymi rachunkami za energię oraz potencjał do sprzedaży nadmiaru energii mogą przynieść znaczący zwrot z inwestycji. Analiza kosztów i potencjalnych korzyści jest kluczowym etapem planowania.
  • Dofinansowanie i ulgi podatkowe: Istnieją różne programy dofinansowania na różnych poziomach (lokalnym, krajowym, unijnym), które mogą znacznie zmniejszyć początkowy koszt instalacji. Ulgi podatkowe są też dostępne dla firm inwestujących w zieloną energię. Należy dokładnie zrozumieć, na jakie wsparcie można liczyć.
  • Wymagania techniczne: Wybór i instalacja systemu fotowoltaicznego wymaga zrozumienia technicznego aspektu. Wymaga to uwzględnienia takich czynników jak wielkość i orientacja dachu, rodzaj paneli solarnych, który będzie najbardziej efektywny, oraz potencjalne problemy związane z montażem i utrzymaniem systemu.
  • Przepisy prawne: Prawo może nakładać pewne ograniczenia lub wymagania na instalacje fotowoltaiczne, takie jak standardy bezpieczeństwa czy wymogi dotyczące połączenia z siecią energetyczną. Warto skonsultować się z ekspertem lub prawnikiem specjalizującym się w prawie energetycznym.
  • Zrównoważony wizerunek firmy: Inwestycja w zieloną energię może również przynieść korzyści pod względem wizerunku firmy, pokazując zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. To może przyciągać zarówno klientów, jak i potencjalnych inwestorów, którzy coraz częściej szukają firm odpowiedzialnych społecznie.

Korzystając z tych informacji, firmy mogą podejmować bardziej świadome decyzje o wyborze dofinansowania do fotowoltaiki, co pozwoli im na skuteczne przeciwdziałanie rosnącym kosztom energii elektrycznej.

Jakie opcje dofinansowania instalacji fotowoltaicznych są dostępne dla firm?

Przedsiębiorstwa, które planują inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, mogą skorzystać z szeregu dostępnych programów dofinansowania. Są one projektowane z myślą o promowaniu zrównoważonej energetyki i pomagają zmniejszyć początkowe koszty związane z zakupem i montażem systemów fotowoltaicznych. Oto niektóre z opcji, które mogą być dostępne dla firm:

Energia Plus

Program Energia Plus kontynuuje swoje działania, udzielając wsparcia firmom dążącym do zminimalizowania swojego wpływu na środowisko. Ten program jest świetną opcją dla wszystkich przedsiębiorców, którzy myślą o inwestowaniu w technologię fotowoltaiczną. Warto pamiętać, że okres naboru wniosków rozpoczyna się 1 lutego 2023 roku i kończy 13 grudnia 2024 roku.

Wsparcie w ramach tego programu jest udzielane w formie pożyczki, dostępnej dla tych przedsiębiorstw, które planują działania mające na celu redukcję szkodliwych emisji do atmosfery. Dofinansowanie obejmuje również projekty związane z poprawą jakości powietrza i zwiększaniem efektywności energetycznej.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z tego dofinansowania na realizację inwestycji związanych z przebudową lub budową jednostek wytwórczych, wraz z ich integracją z sieciami opartymi na odnawialnych źródłach energii. Dodatkowo program ten obejmuje również wsparcie dla pomp ciepła, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych oraz małych elektrowni wodnych. Ponadto przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o fundusze na magazyn energii, pod warunkiem że będzie on zintegrowany ze źródłem energii, które jest równocześnie realizowane w ramach tego samego projektu.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” (FENG) stanowi naturalną kontynuację programu „Inteligentny Rozwój”. Jego nadrzędnym zadaniem jest dostarczanie wsparcia dla różnorodnych podmiotów specjalistycznych i biznesowych. FENG szczególnie oferuje dofinansowanie w ramach kluczowego celu strategicznego – „Zieloną Transformację Przedsiębiorstw”. Obejmuje on różne formy pomocy, takie jak dotacje, pożyczki, gwarancje bankowe, poręczenia i inne, które mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju. Budżet programu wynosi około 8 miliardów euro, co stanowi znaczącą pulę środków dostępnych dla przedsiębiorstw.

Program FEnIKS

Program FEnIKS, czyli Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, jest kontynuacją popularnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej, promowanie energii odnawialnej i zmniejszenie emisji gospodarki. Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie wynosi ponad 24 miliardy euro.

Program ten nie jest skierowany tylko do firm – skorzystać z niego mogą również osoby prywatne, szpitale, szkoły, kościoły itd. W ramach wsparcia przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotacje, pożyczki oraz skorzystać z alternatywnych form finansowania.

Gwarancja Biznesmax

Program Gwarancja Biznesmax skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw i oferuje bezpłatną gwarancję spłaty kredytu. Gwarancja ta jest udzielana przez Fundusz Gwarancyjny, który wspiera innowacyjne firmy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Znaczącym aspektem programu jest to, że uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu. Oznacza to, że przedsiębiorstwo może otrzymać zwrot zapłaconych odsetek. Wymaga to współpracy z bankiem udzielającym kredytu.

Środki uzyskane w ramach programu mogą być wykorzystane na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Warto również zaznaczyć, że gwarancja może obejmować kredyt na płynność finansową.

Podsumowanie

Dofinansowanie fotowoltaiki dla firm jest szansą na przyspieszenie realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz na osiągnięcie istotnych oszczędności finansowych. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z dofinansowania wymaga zaplanowania i zaangażowania ze strony przedsiębiorstwa. Dlatego warto badać dostępne formy wsparcia już na etapie planowania inwestycji.

Przedsiębiorca powinien również pamiętać, że niejednokrotnie jest możliwe równoczesne korzystanie z różnych form wsparcia finansowego, co może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. Częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest koncentrowanie się tylko na jednym programie dofinansowania, a tym samym ograniczanie możliwości uzyskania maksymalnego wsparcia finansowego.

Warto również śledzić bieżące informacje na temat programów wspierających inwestycje w fotowoltaikę i inne odnawialne źródła energii. Bowiem, z roku na rok dostępne są nowe środki finansowe, które czekają na dociekliwych przedsiębiorców, chcących uczynić swój biznes bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego.

Wszystko to sprawia, że dofinansowania na fotowoltaikę dla firm są coraz bardziej atrakcyjne, zwłaszcza w kontekście zmieniających się przepisów oraz rosnących cen energii elektrycznej. Dlatego warto być na bieżąco z możliwościami wsparcia oraz zastanowić się, czy ten rodzaj inwestycji nie będzie dla firmy korzystnym krokiem w długofalowej perspektywie.

Nie zwlekaj więc ze zgłębianiem tematu dofinansowania fotowoltaiki dla swojego przedsiębiorstwa. Już teraz możesz zacząć badać dostępne możliwości, analizować potencjalne korzyści dla swojego biznesu oraz opracowywać strategię, dążącą do uzyskania maksymalnego dofinansowania na inwestycje w zieloną energię. W ten sposób pokazujesz zaangażowanie w ochronę środowiska, zdobywasz doświadczenie w realizacji nowoczesnych projektów oraz inwestujesz w przyszłość swojej firmy.

Wygeneruj bezpłatny raport i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić montując fotowoltaikę w swojej firmie. https://oferro.com/fotowoltaika/formularz/ 

Zapoznaj się także z katalogiem firm fotowoltaicznych z Twojej okolicy. Wybierając firmę sprawdź, jak długo działa na rynku, jakie ma opinie, a przede wszystkim jaką ma ofertę i czy instalatorzy posiadają uprawnienia.

Firmy fotowoltaiczne: https://oferro.com/firmy-fotowoltaiczne/

Komentarze

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments