Miniatura wpisu: Dofinansowanie do fotowoltaiki
Dofinansowania i dotacje do fotowoltaiki

Dofinansowanie do fotowoltaiki

Rynek OZE kwitnie. Coraz więcej osób zmotywowanych możliwością obniżenia rachunków za prąd decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Na szczęście ciężar inwestycji nie spoczywa wyłącznie na inwestorze. Obecnie możemy skorzystać z różnego rodzaju dofinansowań unijnych, rządowych oraz regionalnych. Poczytaj o dostępnych opcjach jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę.

Spis treści:

  • Mój Prąd
  • Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”?
  • Ulga termomodernizayjna
  • Agroenergia – dofinansowania dla rolników
  • Prosument 2
  • Program Czyste Powietrze
  • Dotacje regionalne
  • Program „Mój Prąd” a dofinansowania gminne

Mój Prąd

Program Mój Prąd to obecnie najbardziej popularna forma dofinansowania instalacji fotowoltaicznych. Powstał, by zapewnić rozwój domowych źródeł energii odnawialnej w Polsce. Jego celem jest zachęcenie Polaków – szczególnie tych prowadzących gospodarstwa domowe z dala od terenów miejskich – do produkcji energii we własnym zakresie.

W ramach programu można uzyskać bezzwrotną pomoc finansową, która obejmie nawet do 50% kosztów  kwalifikowanych zakupu i montażu fotowoltaiki. Nie może być to jednak suma wyższa niż 5 tysięcy złotych. Wsparcie to dotyczy instalacji PV o mocy w zakresie 2–10 kW. Co ważne – dofinansowanie do fotowoltaiki zwolnione jest od podatku PIT. Oznacza to, że wypłacona nam zostanie całość przewidzianej kwoty. Koszty, których to wsparcie nie objęło, możemy sobie odliczyć od podstawy podatku w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Więcej o tym w dalszej części artykułu.

Termin 2 naboru rozpoczął się 13 stycznia 2020 roku i potrwa do 18 grudnia 2020 lub do wyczerpania środków. Beneficjentami tej dotacji mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, które chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Aby wziąć udział w programie, należy podpisać kompleksową umowę, regulującą kwestie wprowadzania powstałej w ten sposób energii elektrycznej do sieci.

Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku, bo obowiązuje tu kolejność zgłoszeń. Budżet projektu przewidziano na miliard złotych. Skorzysta z niego 200 tysięcy przyszłych prosumentów.

Ważne: program „Mój Prąd” nie obejmuje instalacji uruchomionych przed startem projektu (23 lipca 2019 roku).

Wniosek o przystąpienie do programu o dotację na instalację fotowoltaiczną składać należy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 31 marca br. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej – możesz to zrobić za pośrednictwem strony mojprad.gov.pl.

Program obejmie nas także w przypadku, gdy nabyliśmy ogniwa słoneczne na kredyt. Do wniosku należy wtedy dołączyć potwierdzenie z banku.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”?

Od 31 marca 2020 roku robimy to wyłącznie drogą elektroniczną.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę, potrzebny nam będzie profil zaufany bądź e-dowód.

Lista niezbędnych załączników do wniosku to: kopia faktury za dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury, zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem punktu poboru mocy oraz, w przypadku gdy ogniwo słoneczne montujemy własnymi siłami – oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji.

Składając wniosek w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dotacje na fotowoltaikę, potrzebne nam będzie pełnomocnictwo. Wzór takiego dokumentu znajdziemy na stronie programu Mój Prąd.

Po przygotowaniu wszystkich tych dokumentów wchodzimy na portal GOV.PL. Logujemy się do panelu Mój GOV i wybieramy e-usługę „Skorzystaj z programu Mój Prąd”. Klikamy przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie”. Logujemy się (profilem zaufanym bądź e-dowodem). Wypełniamy wniosek. Uzupełniamy dane kontaktowe. Bardzo ważne jest podanie poprawnego adresu e-mail, bo to na ten adres wpłynie potwierdzenie wydanej decyzji. Dołączamy wymagane załączniki. Sprawdzamy wniosek jeszcze raz – i podpisujemy go elektronicznie, po czym wysyłamy wniosek razem z załącznikami.

Potwierdzenie złożenia wniosku wpłynie do naszej skrzynki ePUAP w panelu „Mój GOV” oraz przyjdzie na podany we wniosku adres e-mail.

Co ważne – po wysłaniu wniosku nie można edytować ani podmieniać w nim załączników.

Jeżeli przy jego składaniu popełniliśmy jakieś błędy, poinformuje nas o tym stosowny e-mail.

Ze względu na dużą liczbę składanych wniosków, rozpatrzenie Twojego wniosku może potrwać do 3 miesięcy.

Ulga termomodernizacyjna

Jeżeli posiadamy (bądź jesteśmy współwłaścicielami) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym dokonujemy przebudowy o charakterze termomodernizacyjnym – będziemy mogli w tym roku skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej na ten cel. Aby skorzystać z tego odliczenia, potrzebne będą dokumenty, potwierdzające poniesione koszty.

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) podatnik może sobie odliczyć poniesione w danym roku wydatki, m.in. na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi związane z realizacją przedsięwzięcia o charakterze termomodernizacyjnym. Jest jednak jeden warunek: przedsięwzięcie to powinno zostać ukończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy działania służące ograniczeniu zużycia energii cieplnej oraz walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Koszt oraz montaż instalacji fotowoltaicznej znajduje się na tej liście. Jeśli nie masz na tyle wysokich dochodów, aby w pierwszy roku podatkowym dokonać odliczenia pełnej kwoty, możesz zrobić to w kolejnych zeznaniach podatkowych, w ciągu 6 lat. Maksymalny koszt na inwestycję, który może zostać objęty ulgą termomodernizacyjną wynosi 53 000 PLN.

Warto wiedzieć, że ulga termomodernizacyjna nie dotyczy podatnika, który jest jedynie posiadaczem nieruchomości, ale nie ma do niej tytułu prawnego.

Kalkulator fotowoltaiczny

Agroenergia – dofinansowania dla rolników

Rolnikom zainteresowanym inwestycją w ogniwa słoneczne przysługuje osobny typ dofinansowania. Można je pozyskać z PROW oraz z krajowego programu „Agroenergia”, obsługiwanego przez NFOŚiGW.

Dofinansowanie z PROW przysługuje nam, jeżeli zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne na budynkach związanych z prowadzoną przez nas działalnością rolniczą bądź gruntach związanych z gospodarstwem rolnym. Wytworzona przez nie energia musi być wykorzystywana na jego potrzeby.

Szczegóły dofinansowania zależeć będą od tego, z którego obszaru zostaną wzięte środki. Dofinansowanie wynosi nie mniej niż jedna trzecia, a nie więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika).

Pomoc ta przysługuje gospodarstwom o wielkości ekonomicznej pomiędzy 10 a 200 tys. Euro. Co ważne, z programu wykluczono gospodarstwa liczące więcej niż 300 ha.

Prosument 2

Jak czytamy na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program ten ma na celu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Program ma na celu dofinansowywać zakup oraz montaż instalacji oraz mikroinstalacji OZE, które będą produkować energię lub ciepło na zużycie w budynkach jedno i wielorodzinnych. Główne zasady jego działania to dotacja w wysokości 15% bądź 30% dofinansowania, 1% stopa pożyczki czy kredytu oraz maksymalny okres finansowania określony na 15 lat.

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne możemy uzyskać wykorzystując rządowy program Czyste Powietrze. Program ma na celu ograniczenie emisji pyłów i innych szkodliwych spalin do atmosfery oraz poprawę efektywności energetycznej istniejących i nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach tego projektu koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej mogą zostać sfinansowane do pełnej sumy zakupu. Za to odbywa się to wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalny okres finansowania kredytu wynosi 15 lat. Jeśli ubiegamy się o pomoc w formie dotacji, w ramach programu Czyste Powietrze finansowane może być maksymalnie 90% pozostałych kosztów kwalifikowanych wymiany starych źródeł ciepła i innych prac termomodernizacyjnych w tym na panele fotowoltaiczne możesz otrzymać max. 5 tys. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2027 r. do godz 24.00.. Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych oraz Ci którzy otrzymali zgodę na budowę domu jednorodzinnego. Koszt projektu od którego liczone jest dofinansowanie wynosi wynosi od 7 do 53 tys. Wszystkie ważne informacje znajdziemy na stronie nfosigw.gov.pl.

Dotacje regionalne

Ponadto poszczególne województwa posiadają własne programy w zakresie dotacji bądź preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii (w tym. fotowoltaika). Warto wejrzeć w rozwiązania dostępne na danym obszarze. Zwykle oferują one najbardziej korzystne warunki dofinansowania do paneli fotowoltaicznych i dostosowane są do potrzeb mieszkańców danego regionu.
Opis różnych programów, warunki i terminy składania wniosków znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Mój Prąd a dofinansowania gminne 

Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych, to program Mój Prąd nie jest jedyną opcją. W Polsce dostępne są różne typy dotacji rządowych i samorządowych. Ponadto, warto regularnie sprawdzać lokalne strony urzędów, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi dotacji. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Komentarze